Rihanna – Where have you been Şarkısı Türkçe Okunuşu

Rihanna – Ver hev you biın

Av bın evri ver men
Luking for somvan
Samvan hu ken pıliz mi
Lov mi al nayt long

Av bın evri ver men
Luking for yu beyb
Luking for yu beyb
Sörçıng for yu beyb

Ver hev yu bin
Koz ay never si yu aut
Ar yu hayding fırom mi yeh.
Somver in dı kırovd

Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf

Av bın evri ver men
Luking for somvan
Samvan hu ken pıliz mi
Lav mi al nayt long

Av bın evri ver men
Luking for yu beyb
Luking for yu beyb
Sörçıng for yu beybi

Ver hev yu bin
Koz ay never si yu aut
Ar yu hayding fırom mi yeh.
Somver in dı kırovd

Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf
Ver hev yu bin ol may layf

Av bın evri ver men
Luking for somvan
Samvan hu ken pıliz mi
Lav mi al nayt long

Av bın evri ver men
Luking for yu beyb
Luking for yu beyb
Sörçıng for yu beyb