David Guetta ft Nicki Minaj – Hey Mama Türkçe Okunuşu

Deyvid Geta fiit Niki Minaj – Hey Mama

bi may vomın, görl, aymma
bi yor men
bi may vomın, görl, ayl
bi yor men

yes ay bi yor vomın
yes ay bi yor beybi
yes ay bi vatevır det yu tel mi ven yu redi
yes ay bi yor görl, fırevır yor leydi
yu eynt nevı gada vori, aym daun for yu beybi

best bıliiv det ven yu niid det
ayl provayd det yu vil olveys hev it
ayl bi on dek kiip it in çek
ven yu niid det ayma let yu hev it

yu biitin dram layk dum di di dey
ay lav dı dörti riydm yu pley
ay vana hiir yu kollin may neym
layk hey mama mama hey mama mama (hey)
bengin dı dram layk dum di di dey
ay nou yu vont it in dı vörst vey
ay vana hiir yu kollin may neym
layk hey mama mama hey mama mama (hey)

bi may vomın, görl, ayma
bi yor men
bi may vomın, görl, ayl
bi yor men

yes ay du dı kookin
yes ay du dı klinin
yes ay kiip dı nena riyıl sviit for yor iitin
yes yu bi dı bos yes ay bi rispektin
vatevır det yu tel mi koz its geym yu bi spittin

best bıliiv det ven yu niid det
ayl provayd det yu vil olveys hev it
ayl bi on dek kiip it in çek
ven yu niid det ayma let yu hev it

yu biitin may dram layk dum di di dey
ay lav dı dörti riydm yu pley
ay vana hiir yu kollin may neym
layk hey mama mama hey mama mama (hey)
bengin dı dram layk dum di di dey
ay nou yu vont it in dı vörst vey
ay vana hiir yu kollin may neym
layk hey mama mama hey mama mama (hey)

bi may vomın, görl, ayma
bi yor men
bi may vomın, görl, ayl
bi yor men

houl kruv gat dı cuis
yor dik geym dı truth
may skriims iz dı pruuf
dem adır düuds get dı düus
ay mayt spiid in dı kupe
livin dis intıvüu
it eynt nathing nuu, ay biin fakin vith yu
nan ov dem biçıs eynt teykin yu,
cast tel dem tu meyk e U (meyk e U)
ha, det hav it bi, ay kam först layk debyus, ha
sou beybi ven yu niid det, giv mi det vörd
aym no gud, ayl bi bed for may beybi

sou ay meyk şuır det his gettin hiz şeyr
sou ay meyk şuır det hiz beybi teyk keyr
sou ay meyk şuır mama, tos on may niis
kiip him, pliiz, rab him daun, bi e leydi end e frik

yu biitin may dram layk dum di di dey
ay lav dı dörti riydm yu pley
ay vana hiir yu kollin may neym
layk hey mama mama hey mama mama (hey)
bengin dı dram layk dum di di dey
ay nou yu vont it in dı vörst vey
ay vana hiir yu kollin may neym
layk hey mama mama mama hey mama mama (hey)

bi may vomın, görl, ayma
bi yor men
bi may vomın, görl, ayl
bi yor men