BTS – Butter Türkçe Okunuşu (KPOP)

bi ti es – badır

sumut layk badır
layk e kıriminal andırkavır
gon pap layk trabıl
brekin intu yor hart layk det

kuul şeyd sıtannır
yeah ay ov it ol tu may madır
hat layk samır
yeah aym meykin yu sivit layk det

birek it davn

oh ven ay luuk in di mirır
ayl melt yor hart intu tu
ay gat det süpırsıtar glov so
du dı buugi layk

sayd step rayt left tu may bit
hay layk dı muun rak vit mi beybi
nov det ay gat det hit
let mi şov yu kaus tolk is çiip
sayd step rayt left tu may bit
get it, let it rool

smuut layk badır
pul yu in layk no adır
dont niid no aşhır
tu rimaynd mi yu gat it bed

eynt no adır
det ken sviip yu ap layk e rabır
streyt ap ay gat ya
meykin yu fal layk det

brek it davn

oh ven ay luuk in di mirır
ayl melt yor hart intu tu
ay gat det süpırsıtar glov so
du dı buugi layk

sayd step rayt left tu may bit
hay layk dı muun rak vit mi beybi
nov det ay gat det hit
let mi şov yu kaus tolk is çiip
sayd step rayt left tu may bit
get it, let it rool

get it, let it rool
get it, let it rool

no ays on may virst
aym det nays gay
gat det rayt badi end det rayt maynd
rollin ap tu parti gat dı rayt vayb
sumuut layk badır
heyt as lav as

freş boy pull ap end vi ley lov
ol the pleys get movin ven dı bess lov
gat armi rayt bihaynd as ve sey so
lets go

sayd step rayt left tu may bit
hay layk dı muun rak vit mi beybi
nov det ay gat det hit
let mi şov yu kaus tolk is çiip
layd step rayt left tu may bit
get it, let it rool

sumuut layk (badır)
kuul şeyd (sıtannır)
end yu nov vi dont sıtap

hat layk (samır)
eynt no (bamır)
yu bi layk oh may gat

vi gon mayk yu rak end yu sey (yeah)
vi gon meyk yu bons end yu sey (yeah)

hatır?
sıviitır!
kuulır?
badır !

get it, let it rool